PAPER ID:IJIM/V.5(I)/8-15/3

AUTHOR:Pradeep Kumar and Dr. Udham Singh

TITLE :Hathyog Pradipika Evam Bhaktisagar main Varnit Ahaar Ki Vaigyanikta: Hathyogik Abhyaaas , Swasthaya V Chakitsa ke Sandarbh Main

Click here to download Fulltext

Click here to download Certificate (Author 1)

Click here to download Certificate (Author 2)